OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Nórsky projekt

Občianske združenie Pomoc obetiam násilia (PON) získalo grantovú podporu na projekt Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre … Viac >>

PROJEKTY

Schválené a prebiehajúce projekty: Výstupy projektu podporeného z Nórskych grantov: Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre obete … Viac >>