OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Pomôžte nám pomáhať!

Problematika násilia (ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, prenasledovania, fyzického, psychického i sexuálneho nátlaku)  je odvráteným fenoménom dnešnej spoločnosti.  … Viac >>

Rozhodnutie o povolení zbierky

V zmysle Rozhodnutia OÚ Nitra č. OU-NR-OVVS1-2016/024187 zo dňa 11.05.2016 na území mesta Nitra vykoná v priestoroch nákupno-zábavného … Viac >>