OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Pomoc obetiam násilia je dodnes jedinou organizáciu na Slovensku, ktorá pomáha obetiam a príbuzným obetí  všetkých trestných činov a násilia bez ohľadu na vek, pohlavie, spoločenské postavenie a akékoľvek ďalšie kritériá.

V súčasnosti je však PON na kolenách a to najmä pre nepochopiteľný nezáujem štátu a jeho inštitúcií. Od roku 2011 nedostala služba pre obete žiadnu podporu z verejných zdrojov. Pracuje teda v minimalizovanom režime zásluhou dobrovoľníckej práce zaangažovaných odborníkov a vďaka finančnej pomoci súkromných osôb.

Záverečná správa zbierky k 31.12.2015

Tu nájdete rozhodnutie MV SR o povolení zbierky: Povolenie zbierky SOS obete násilia 2015