OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Pomoc obetiam násilia je dodnes jedinou organizáciu na Slovensku, ktorá pomáha obetiam a príbuzným obetí  všetkých trestných činov a násilia bez ohľadu na vek, pohlavie, spoločenské postavenie a akékoľvek ďalšie kritériá.

výzvu nájdete TU 

Našu finančnú situáciu sťažila nepredvídateľná pandémia, ktorá ochromila celý svet. Preto sa na vás s nádejou opäť obraciame s prosbou o pomoc. Uvedomujeme si, že výskyt koronavírusu COVID-19 a s ním súvisiace bezpečnostné opatrenia mali nepriaznivý vplyv na výskyt domáceho násilia. Mnoho problémových rodín bolo donútených ostať spoločne doma, pocity frustrácie, strachu, či hnevu boli vystupňované viac než obvykle, čo bohužiaľ v mnohých prípadoch vyústilo do situácií domáceho násilia, ktoré by sa v inej, priaznivejšej spoločenskej situácii nemuseli vôbec vyskytnúť.
Vzhľadom k tomu stúpol nárast telefonátov  na naše bezplatné poradenské linky, čo malo za následok vyššie výdavky za tieto služby. V minulom období sa nám tieto výdavky podarilo platiť hlavne vďaka verejným prezentáciám a diskusiám, ale aj podpore skrz rôzne spoločenské udalosti, ktorých výťažok išiel práve na chod nášho združenia Pomoc obetiam násilia. Po skončení pandémie a nútenej izolácie možno očakávať nárast klientely v rámci celého Slovenska. Sme rozhodnutí pomáhať obetiam násilia, trestných činov všetkých druhov telefonicky, ambulantne, mailom i právnym zastupovaním či psychologickou podpornou intervenciou. Sami to nezvládneme, a preto Vás oslovujeme k priloženiu rúk k spoločnému dielu.

Získané peniaze potrebujeme pre odborné poradenstvo právnikov, advokátov, ktorí zastupujú ťažko skúšané obete, tiež na korešpondenciu a cesty za vyšetrovateľmi, prokurátormi a na súdne pojednávania. Pre zachovanie kvality našich odborných služieb si uvedomujeme aj potrebu neustáleho vzdelávania našich i nových odborníkov i dobrovoľníkov, ktorí chcú participovať na takejto všeobecno-prospešnej službe.

Ďakujeme za každú pomoc!

Tím PON

Celý odkaz na výzvu: https://www.ludialudom.sk/profil/detail/27232