OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Milí zamestnanci, naši priaznivci a klienti, ktorým sme pomohli,

z dôvodu mimoriadnej situácie je podanie 2% predlžené na mesiac po ukončení mimoriadného stavu. To znamená, ak sa mimoriadna situácia skončí 30. mája ešte do 30. júna máte čas nás podporiť. Môžete rozhodnúť tak o tom, komu dáte 2 percentá z podielu zaplatenej dane na účet: SK7183300000002100755557. Pokiaľ uvažujete, že podporíte PON, tu je zopár informácií pre ľahšie rozhodovanie.

Od roku 1997 pomáhame obetiam a príbuzným obetí vrážd, znásilnenia, zneužívania, nebezpečného vyhrážania, prenasledovania, lúpežných prepadnutí, podvodov, domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrof a nešťastných udalostí… Za ten čas sme pomohli dvadsiatim tisíckam žien a mužov, detí i seniorov.

V prvých rokoch túto činnosť podporoval i štát, v ostatnom čase sme odkázaní len na dobrovoľnícku prácu kvalifikovaných právnikov, psychológov, sociálnych pracovníkov a dobrovoľné príspevky ľudí, ktorým záleží na tom, aby naše služby (jediné svojho druhu na Slovensku) nezanikli.

IČO:   31795382
Právna forma: občianske združenie
Názov: Pomoc obetiam násilia
Sídlo: Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava