OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Milí priaznivci OZ PON,

pokiaľ uvažujete, že podporíte PON, tu je zopár informácií pre ľahšie rozhodovanie.

Od roku 1997 pomáhame obetiam a príbuzným obetí vrážd, znásilnenia, zneužívania, nebezpečného vyhrážania, prenasledovania, lúpežných prepadnutí, podvodov, domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrof a nešťastných udalostí… Za ten čas sme pomohli dvadsiatim tisíckam žien a mužov, detí i seniorov.

V prvých rokoch túto činnosť podporoval i štát, v ostatnom čase sme odkázaní len na dobrovoľnícku prácu kvalifikovaných právnikov, psychológov, sociálnych pracovníkov a dobrovoľné príspevky ľudí, ktorým záleží na tom, aby naše služby (jediné svojho druhu na Slovensku) nezanikli.

Názov organizácie:    Pomoc obetiam násilia

Právna forma:            Občianske združenie

IČO:                           31795382

Sídlo organiz:            Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava

číslo účtu IBAN:        SK 71 8330 0000 0021 0075 5557

http://pomocobetiam.sk/wp-content/uploads/2023/04/Vyhl.k-2-PON22s.pdf

Vo vyhlásení je možnosť zaškrtnúť „x“, ak súhlasíte so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko, trvalý pobyt), nie je to však povinné.

Ďakujeme, bez Vás by to nešlo!

Pracovníci OZ Pomoc obetiam násilia