OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

V zmysle Rozhodnutia OÚ Nitra č. OU-NR-OVVS1-2016/024187 zo dňa 11.05.2016 na území mesta Nitra vykoná v priestoroch nákupno-zábavného centra MLYNY Nitra, Verejná zbierka   zapísaná v registri zbierok pod reg. č. 403-2016-04187.

Dobrovoľné peňažné príspevky tvoriace hrubý výnos zbierky sa budú zhromažďovať na osobitnom účte zbierky číslo SK3683300000002400687365 vedenom vo Fio banke a.s.
a) Zasielaním príspevkov na osobitný účet v období od 13.mája 2016   do 30. júna 2016
b) Zbieraním dobrovoľných peňažných príspevkov do stacionárnych pokladničiek dňa 13.mája 2016 v čase od 11:00   do 21:00 hod.

Uvedené finančné príspevky a dary     budú   výhradne využité na podporu činnosti   Poradne PON Nitra, ktorá sídli na adrese Damborského ul. č. 3, 949 01 Nitra

Prostredníctvom tejto kampane chceme:
1. Poukázať a upozorniť na problematiku týrania žien a začať verejne hovoriť o tomto probléme na Slovensku.
2. Zvýšiť povedomie o organizácii pomáhajúcej týraným ženám – OZ PON.
3. Finančnou „injekciou“ vo forme dobrovoľnej zbierky pre OZ PON. Po podporiť činnosť poradne.

 

POZRIEŤ VIAC