OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Občianske združenie Pomoc obetiam násilia (ďalej len PON) je v súlade so zákonom č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je poskytovať pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v krízových životných situáciách ako obete násilia.

Kompletné stanovy na stiahnutie v PDF:

STANOVY