OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Milí priaznivci OZ PON,

radi by sme Vám dali do povedomia celoslovenskú verejnú zbierku pre podporu nášho občianského združenia s názvom „Nádej pre obete násilia“, ktorá sa bude konať od 25.11. 2021 do 24.11. 2022 na území celého Slovenska.

Podporiť nás môžete viacerými spôsobmi:

1. Zaslaním darcovskej SMS s textom DMS PON v hodnote 2 eurá na číslo 877

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS PON (DMS medzera PON) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora v sieti všetkých mobilných operátorov.

Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy.

 !Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude!

2. Darovaním príspevku do prenosných pokľadníc, ktoré budú prístupné aj vo vašom meste od 24.11.2021 – 8.12. 2021.

3. Finačným príspevok v rámci výzvy ľudia ľudom. Všetky podrobné informácie k tejto forme pomoci nájdete na tomto linku.

Ďakujeme Vám za akúkoľvek pomoc nášmu občianskému združeniu. Aj vďaka vašej pomoci môžeme naďalej pomáhať ľudom, ktorí to potrebujú.

Ďakujeme,

Tím OZ PON

Verejná zbierka „Nádej pre obete násilia“ je registrovaná MV-SR pod registračným číslom 000-2021-037177.