OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Orgány občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia
(Rada PON)
zvolená Valným zhromaždením OZ PON 28. 5. 2019

Predseda rady OZ PON: Mgr. Iveta Schusterová, PhD.

Výkonný riaditeľ  OZ PON: Mgr. Iveta Schusterová, PhD.

Členovia Rady OZ PON:

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
Mgr. Dagmar Fillová
Ing. Magdaléna Feníková
Mgr. Miroslav Duchoň

Revízor PON:  Mgr. Anna Minárová

Spoločné údaje OZ PON

Adresa pre korešpondenciu:  Pomoc obetiam násilia, Trhová 243/2, 91701, Trnava

e-mail: info@pomocobetiam.sk

IČO: 3179 5382

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.,

číslo účtu: 2400687365/8330

IBAN: SK3683300000002400687365

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX