OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Orgány občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia
(Rada PON)
zvolená Valným zhromaždením OZ PON 15.10.2015

Predseda rady PON: JUDr. Imrich Angyal

Výkonný riaditeľ PON: PhDr. Miroslav Nosál

Čestná predsedníčka OZ PON: PhDr. Janka Šípošová, CSc.

Členovia Rady PON:  Peter Grečko, Mgr. Blanka Hajniková, Mgr. Tatiana Tureková

Revízor PON: JUDr. Anna Minárová

Spoločné údaje OZ PON

Adresa pre korešpondenciu:  Pomoc obetiam násilia, Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava
e-mail: info@pomocobetiam.sk, http: //www.pomocobetiam.sk
IČO: 3179 5382, Bankové spojenie: Fio banka, a.s.,
číslo účtu: 2400687365/8330  IBAN: SK3683300000002400687365 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX