OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Hlavným cieľom projektu Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre obete domáceho násilia v regiónoch Slovenska podporeného z Nórskych grantov bola podpora služieb pre obete domáceho násilia s inštitucionálnym posilnením zlepšenia kvality, rozsahu a dostupnosti služieb. Vďaka projektu bol poskytnutý bezproblémový prístup k pomoci obetiam a príbuzným domáceho násilia v kontexte špecializovaného poradenstva pre obete a príbuzných, právnu pomoc a právne zastúpenie, ekonomické poradenstvo a sociálne poradenstvo pri reintegrácii obetí do normálneho života v piatich centrách na Slovensku (Bratislava, Trenčín, Trnava, Banská Bystrica, Košice) aj  prostredníctvom telefonickej a elektronickej linky pomoci. V rámci projektu sa uskutočnili aj regionálne mediálne kampane v likalitách s nedostatočnou informovanosťou a dostupnosťou pomoci obetiam domáceho násilia.

V piatich poradenských centrách bolo realizovaných 634 prípadov poradenstva obetiam domáceho násilia (s výnimkou násilia voči ženám v intímnych partnerstvách), 5 kampaní na miestnej a regionálnej úrovni. Linka pomoci bola k dispozícii 300 hodín mesačne, pričom sme prostredníctvom nej realizovali 884 konzultácií , 961 klientom a klientkám sme poskytli komplexnú pomoc a 38 klientov a klientiek bolo zastúpených v súdnom konaní. V rámci projektu sa uskutočnili 2 verejné semináre.

Pre študentov a študentky vysokých škôl  Akadémie Policajného zboru SR a Vysokej školy sv. Alžbety, ktorí boli aj partnermi tohto projektu sme realizovali 4 odborné prednášky. Partnerom z mediálnej oblasti bol Slovenský syndikát novinárov.

Výška udeleného projektového grantu bola 126 118,00 ,- EUR.

Viac informácií o grantovom mechanizme Nórskych fondov a Správcovi programu, ktorým je Úrad vlády SR nájdete na:  norwaygrants.sk a eeagrants.org.

Zmluvu v Centrálnom registri zmlúv k tomuto projektu nájdete TU.

 

sk-ns