OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Sponzori

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú pomáhať a plniť našu misiu. Nadácia Volkswagen Slovakia pomáha neziskovým organizáciam už od … Viac >>

Pomôžte nám pomáhať!

Problematika násilia (ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, prenasledovania, fyzického, psychického i sexuálneho nátlaku)  je odvráteným fenoménom dnešnej spoločnosti.  … Viac >>