OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Problematika násilia(ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, prenasledovania, fyzického, psychického i sexuálneho nátlaku)  je odvráteným  fenoménom dnešnej spoločnosti.  Jeho záludnosť tkvie v tom, že nepozná žiadne hranice – lokálne, spoločenské, kultúrne či sociálne.  Všetci vieme, aký dôležitý je pocit bezpečia a slobody. Človek robí všetko pre to, aby sa cítil vo svojom domove, práci, škole, na ihriskách a uliciach bezpečne, a preto by sme Vás chceli pozvať k spolupráci, aby sa mohli cítiť bezpečne aj tí, ktorým bol tento pocit vzatý, či vážne narušený. 

Pomôžte nám, aby každá obeť trestného činu dostala pomoc 

 • akú potrebuje, 
 • vtedy, keď ju potrebuje, 
 • tak dlho, ako ju potrebuje, 
 • a tam, kde ju potrebuje…

 … pretože

 • bezplatná právna a psychologická pomoc poskytovaná obetiam trestných činov a ich blízkym nie je rozmarom, nadštandardom, či luxusom, ale nevyhnutnou a spravodlivou službou;
 • obete potrebujú rešpekt, ochranu, informácie, odškodnenie;
 • právam obetí zločinu musí byť priznaná rovnaká dôležitosť ako právam páchateľov;
 • samotné trestné konanie môže ešte viac prehĺbiť stres alebo zväčšiť problémy obetí, ak tomu čelia bez náležitej pomoci a podpory.

Čo potrebujeme?

Tým, ktorí sa stali obeťami trestného činu, nemôžeme zobrať ich bolesť, no môžeme im ju pomôcť niesť … my našimi službami a Vy
 Darmi

dobrovoľníctvom a spoluprácou s našou organizáciou PON, ako napr. hľadáme právnikov, advokátov, ktorí by nám vypomohli so zastupovaním obetí

Finančnými – na účet IBAN: SK3683300000002400687365  
Hmotnými -ako napr.kancelárske potreby, vybavenie poradenských miestností, počítače, tlačiarne, videovrátnik a pod.   

V podobe bezodplatnej služby – ako napr. IT služby (správa našej webovej stránky, vytvorenie softwaru na evidenciu klientov a pod.)
   

Veľmi nám tiež pomôže, ak o nás poviete aj Vašim blízkym a známym.

Prečo Vás potrebujeme? 

 • pretože  prah citlivosti pre svedomie a spravodlivosť sa v našej spoločnosti veľmi znížil
 • zhoršila sa bezpečnosť a  štát sa potrebám občanov v tejto oblasti venuje len veľmi okrajovo a selektovane;
 • pretože sme mimovládna organizácia, ktorá nemá ziskový charakter; ale  má dobrú prax
 • pretože potrebujeme tak finančné, ako aj nefinančné prostriedky na to, aby sme mohli

– aj naďalej poskytovať svoje služby obetiam trestných činov a ich blízkym;

– pôsobiť vo všetkých krajoch Slovenskej republiky;

– poskytovať svoje služby rýchlejšie, komplexnejšie, profesionálnejšie a najmä väčšiemu množstvu obetí.

– pôsobiť preventívne, a to cez celoslovenské kampane, konferencie, vzdelávanie, prednášky a pod. 

Čo Vám ponúkame my?  

 • participáciu na dobrej veci;
 • efektívne, zmysluplné a transparentné použitie Vašich 2% a darov;
 • pravidelné informácie o našej činnosti a hospodárení;
 • v prípade sponzorstva – uverejňovanie Vášho mena a loga;
 • naše štatistiky;
 • a iné ….