OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Problematika násilia (ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, prenasledovania, fyzického, psychického i sexuálneho nátlaku)  je odvráteným fenoménom dnešnej spoločnosti.  Jeho záludnosť tkvie v tom, že nepozná žiadne hranice – lokálne, spoločenské, kultúrne či sociálne.  Všetci vieme, aký dôležitý je pocit bezpečia a slobody. Človek robí všetko pre to, aby sa cítil vo svojom domove, práci, škole, na ihriskách a uliciach bezpečne, a preto by sme Vás chceli pozvať k spolupráci, aby sa mohli cítiť bezpečne aj tí, ktorým bol tento pocit vzatý, či vážne narušený. 

Pomôžte nám, aby každá obeť trestného činu dostala pomoc: 

 • akú potrebuje, 
 • vtedy, keď ju potrebuje, 
 • tak dlho, ako ju potrebuje, 
 • a tam, kde ju potrebuje…

 … pretože

 • bezplatná právna a psychologická pomoc poskytovaná obetiam trestných činov a ich blízkym nie je rozmarom, nadštandardom, či luxusom, ale nevyhnutnou a spravodlivou službou;
 • obete potrebujú rešpekt, ochranu, informácie, odškodnenie;
 • právam obetí zločinu musí byť priznaná rovnaká dôležitosť ako právam páchateľov;
 • samotné trestné konanie môže ešte viac prehĺbiť stres alebo zväčšiť problémy obetí, ak tomu čelia bez náležitej pomoci a podpory.

Prečo Vás potrebujeme? 

 • pretože  prah citlivosti pre svedomie a spravodlivosť sa v našej spoločnosti veľmi znížil
 • zhoršila sa bezpečnosť a  štát sa potrebám občanov v tejto oblasti venuje len veľmi okrajovo a selektovane;
 • pretože sme mimovládna organizácia, ktorá nemá ziskový charakter; ale  má dobrú prax
 • pretože potrebujeme tak finančné, ako aj nefinančné prostriedky na to, aby sme mohli: 
 • aj naďalej poskytovať svoje služby obetiam trestných činov a ich blízkym;
 • pôsobiť vo všetkých krajoch Slovenskej republiky.

Vaša pomoc

Tým, ktorí sa stali obeťami trestného činu, nemôžeme zobrať ich bolesť, no môžeme im ju pomôcť našimi službami a vy nám s tým môžete pomôcť! 

Ako pomôcť? 

 1. Spoluprácou vo forme dobrovoľníctvas našou organizáciou PON, ako napr. hľadáme právnikov, advokátov, ktorí by nám vypomohli so zastupovaním obetí ale aj v podobe bezplatných IT služieb (napr. pomoc s web stránkou.)  
 • Darmi: 
 1. Finančnými: na účet IBAN SK3683300000002400687365 cez darovaciu zmluvuň
 • Prostredníctvom charitatívnej reklamy: v rámci novely zákona č. 344/2017 Z. z.(výdavok na charitatívnu reklamu je možné v plnej výške uplatniť v nákladoch po zaplatení) vyhotovíme Zmluvu o charitatívnej reklame
 • Cez 2% podielu zaplatenej dane na účet: SK7183300000002100755557
 • Hmotnými darmi: ako napr. kancelárske potreby, vybavenie poradenských miestností, počítače, tlačiarne a pod.  
 
 

Ďakujeme, že nám pomôžete pomáhať !