OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE
  • sa zameriava na pomoc obetiam trestných činov, domáceho násilia, nešťastných udalostí a na prevenciu kriminality,
  • poskytuje bezplatnú a diskrétnu pomoc obetiam a ich blízkym a ľuďom, ktorí sa odôvodnene obávajú, že sa stanú obeťou trestného činu,
  • poskytuje právne rady a psychologickú pomoc formou osobných konzultácií, ale aj telefonicky a písomne,
  • poskytuje klientom sprievod na súdne pojednávanie a pri úradnom vybavovaní,
  • poskytuje informácie pre svedkov, ktorí majú obavy z účasti na súdnom pojednávaní,
  • usiluje sa o zabezpečenie a naplnenie práv obetí násilia a trestnej činnosti a o zlepšenie ich právneho postavenia,
  • prostredníctvom programu „Bezpečné správanie“ informuje verejnosť o možnostiach a prostriedkoch prevencie kriminality, najmä o zásadách správania zameraných na zníženie rizika stať sa obeťou,
  • prostredníctvom svojich publikácií a v spolupráci s médiami informuje verejnosť o problémoch obetí trestnej činnosti,
  • v najťažších prípadochusiluje o sprostredkovanie finančnej pomoci obetiam trestnej činnosti,
  • vo svojej činnosti dodržiava zásady a štandardy Európskeho fóra služieb obetiam.

 

Články v tejto kategórii

Informácie pre obete a svedkov