OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre obete domáceho násilia v regiónoch Slovenska podporeného z Nórskych grantov

Hlavným cieľom projektu Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre obete domáceho násilia v regiónoch Slovenska podporeného z … Viac >>

Konferencia o zlepšení rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre obete domáceho násilia v regiónoch Slovenska

Konferencia o právach a potrebách obetí trestných činov

Právam a potrebám obetí trestných činov sa bude venovať odborná konferencia v NR SR 21.2.2017. Právam a potrebám obetí trestných … Viac >>

Európa si čoskoro pripomenie obete zločinu

Európa si 22. februára každoročne pripomína Európsky deň obetí zločinu. OZ Pomoc obetiam násilia preto pravidelne pripravuje konferencie, … Viac >>

LEUKOPLASTOM PROTI TÝRANIU – kampaň proti násiliu páchanému na ženách

V zmysle Rozhodnutia OÚ Nitra č. OU-NR-OVVS1-2016/024187 zo dňa 11.05.2016 na území mesta Nitra vykoná v priestoroch nákupno-zábavného centra MLYNY … Viac >>

Rozhodnutie o povolení zbierky

V zmysle Rozhodnutia OÚ Nitra č. OU-NR-OVVS1-2016/024187 zo dňa 11.05.2016 na území mesta Nitra vykoná v priestoroch nákupno-zábavného … Viac >>

Blackbird – Divadelná hra, ktorá odkrýva tabuizované násilie

Slovenské komorné divadlo v Martine uvádza zaujímavú inscenáciu škótskeho dramatika Davida Harrowera Blackbird o stretnutí starnúceho muža a mladej … Viac >>

Medzinárodný deň žien: Svet sa stáva pre ženy čoraz nebezpečnejší

Vo svete sa sexuálne násilie stáva čoraz častejším javom. Aby sme mu vedeli predchádzať, treba o ňom v … Viac >>