OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Najnovšie príspevky

Pomôžte nám pomáhať!

Problematika násilia(ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, prenasledovania, fyzického, psychického i sexuálneho nátlaku)  je odvráteným  fenoménom dnešnej spoločnosti.  Jeho … Viac >>

Archív článkov