OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Dávame do pozornosti, že s ohľadom na opäť zhoršujúcu sa situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 a nastupujúcu druhú vlnu pandémie obmedzuje poradňa OZ Pomoc obetiam násilia osobný kontakt s verejnosťou. 

Z dôvodu krízovej situácie by sme Vás chceli informovať o možných cestách, ako kontaktovať našu poradňu: 

1. telefonicky na nonstop linkách: 0850 111 321 alebo 0944 254 405.
2. e-mailom: linka@pomocobetiam.sk

Neodkladné prípady za zvýšených epidemiologických opatrení vybavujeme na základe vopred dohodnutého termínu s pracovníkmi Poradne PON.

V občianskom združení vnímame zhorušújúcu situáciu ako riziko a chápeme, že vzniknutá situácia môže zvýšiť výskyt úzkostí, obáv a strachu o ďalší vývoj situácie. Preto sú naši poradcovia pripavení Vám byť k dispozícii na telefonických linkách a prostredíctvom e-mailového poradenstva.

Ďakujeme za pochopenie a držíme nám všetkým palce! Spolu to zvládneme.

Tím Poradňe PON.