OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Výzva ľudia ľudom

Pomoc obetiam násilia je dodnes jedinou organizáciu na Slovensku, ktorá pomáha obetiam a príbuzným obetí  všetkých trestných činov a … Viac >>

Bráňte sa tyranovi!

Naša zakladateľka Janka Šípošová bola hostkou reláciu 5 minút po 12, kde odborníci hovorili o tom, čo je … Viac >>