OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú pomáhať a plniť našu misiu.

Nadácia Volkswagen Slovakia pomáha neziskovým organizáciam už od roku 2008. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť projektu podpory liniek pomoci. V online výzve sa pre naše OZ podarilo získať až 13 070 €.

Spoločnosť, KONE s.r.o. je celosvetovým lídrom v odvetví výťahov a eskalátorov. Za rok 2021 sa rozhodli nášmu OZ Pomoc obetiam násilia darovať 816€. Ďakujeme.

Firma M-Chemicals s.r.o. zabezpečuje distribúciu chemických a petrochemických surovín a polotovarov na Slovensku a v Európe. V roku 2020 prispeli sumou 700€ a v roku 2021 sumou 600€. Ďakujeme v mene celého OZ PON.

Osobne by sme sa chceli poďakovať Brunovi Kernovi, Jane Jurčovej a Ing. Marcele Pokryvkovej a firme Management System za pravidelnú podporu.

aSc sponzor

Firma ASC sa dlhoročne zaoberá profesionálnymi softvérovymi službami pre školy. Tento rok sa OZ Pomoc obetiam násilia rozhodli prispieť sumou 1000€. Ďakujeme!