OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú pomáhať a plniť našu misiu.

aSc sponzor

Firma ASC sa dlhoročne zaoberá profesionálnymi softvérovymi službami pre školy. Tento rok sa OZ Pomoc obetiam násilia rozhodli prispieť sumou 1000€. Ďakujeme!

šipkovský sponzor

Spoločnosť Agentúra ŠIPKOVSKÝ s.r.o. vznikla v roku 1992 na rodinnom základe. Od svojho vzniku jej hlavnou činnosťou bola obchodná a sprostredkovateľská činnosť. Postupne podľa okolností a požiadaviek klientov na kvalitu služieb a potreby rozširovala svoje činnosti aj o stavebnú a kultúrno – výchovnú činnosť. Momentálne medzi hlavné činnosti patrí sprostredkovateľská, obchodná, reklamná a grafická činnosť.