OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE
 • 1996 – začiatok budovania služieb obetiam (projekt PHARE – LIEN , realizovaný v rámci Asociácie seniorov–expertov (ASE), koordinátorka projektu Helena Woleková, vedúca programu Jana Šípošová).
 • September 1997 – február 1999 – poskytovala služby obetiam prvá poradňa svojho druhu na Slovensku v Senior Top Centre ASE. Na dobrovoľníckej báze poskytovali bezplatné poradenstvo klientom psychológovia (Jana Šípošová, Alena Potašová, Zdena Ruiselová, Eva Naništová), právnici (Imrich Angyal, Mária Trabalíková) a asistenti (Helena Žilová, Margita Beňová , Elena Kačániová, Zuzana Pavlíková)
 • Január 1999 – dobrovoľníci poradne pre obete založili nezávislé občianske združenie Pomoc obetiam násilia. Zakladajúci členovia: Jana Šípošová, Helena Žilová, Margita Beňová, Mária Trabalíková. Prvou prezidentkou PON sa stala Helena Woleková, výkonnou riaditeľkou Jana Šípošová.
 • Máj 1999 – otvorenie samostatnej poradne, podporené prostredníctvom NPOA z programu PHARE.
 • 2000 – prijatie PON do Európskeho fóra služieb obetiam. Stabilizácia a postupná čiastočná profesionalizácia činnosti. Financovanie z programu Tvoja zem Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID). Spolu financovanie z grantového programu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 • 2001, výber a odborná príprava profesionálov a dobrovoľníkov PON, financovanie z prostriedkov PHARE, Britskej ambasády a Veľvyslanectva Francúzskej republiky. Vybudovanie administratívneho rámca činnosti organizácie za pomoci projektu Tvoja zem (USAID).
 • 2002 – budovanie celoslovenskej poradenskej siete, od 1.5.2002 prevádzka celoštátnej telefonickej Linky pomoci na zvýhodnenom čísle 0850 111 321. Financované z projektu PHARE – ACCESS.
 • September 2002 – Valné zhromaždenie PON schválilo nové Stanovy, ďalšie základné dokumenty a zvolilo nové vedenie OZ PON.
 • December 2002 – parlament schválil štátny rozpočet vrátane návrhu príspevku na činnosť krajských poradní pre obete trestnej činnosti.
 • Február 2003 – Vláda SR prijala uznesenie o uvoľnení schválených finančných prostriedkov na činnosť krajských poradní.
 • Marec 2003 – záverečný seminár projektu PHARE-ACCESS, na Slovensku pracuje 9 poradní a celoštátna informačná linka PON.