OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Informačné a poradenské služby poskytujeme:

•    telefonicky cez celoslovenskú LINKU POMOCI OBETIAM 0850 111 321
•    e-mailom: linka@pomocobetiam.sk
•    písomne: OZ Pomoc obetiam násilia, Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava
•    osobne: v sídle našej poradne bez objednania:

Utorok: 14:00 – 19:00 hod.
Štvrtok: 14:00 – 19:00 hod.
•    v ostatné dni na základe vzájomnej dohody po telefonickom dohovore.

 

Na súde

Postavenie poškodeného (jeho práva a povinnosti) v trestnom konaní

Svedok v trestnom konaní – jeho práva a povinnosti