OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Informačné a poradenské služby poskytujeme:

•    telefonicky cez celoslovenskú LINKU POMOCI OBETIAM: 0944 252 405 

•    e-mailom: linka@pomocobetiam.sk

•    písomne: OZ Pomoc obetiam násilia, Trhová 243/ 2, 91701 Trnava 

•    osobne: v sídle našej poradne bez objednania:

Pondelok: 12:30 – 14:30 hod. 

Utorok: 16:00- 18:00 hod. 

Streda: 10:30- 17:30 hod. 

Štvrtok: 12:30– 14:30 hod.

•    v ostatné dni na základe vzájomnej dohody po telefonickom dohovore ale prostredníctvom e-maliu. 

Na súde

Postavenie poškodeného (jeho práva a povinnosti) v trestnom konaní

Svedok v trestnom konaní – jeho práva a povinnosti