OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

PON CENTRÁLA poštová adresa:

Trnava: Trhová 243/2, 917 01 Trnava
e-mail: linka@pomocobetiam.sk
 
Bratislava: Dostojevského rad, 811 09 Bratislava
e-mail: linka@pomocobetiam.sk
 
Nitra: Coboriho ul.1, 949 01 Nitra, 1.posch.č. dv.16
e-mail: pon.nitra@gmail.com
 
LINKA POMOCI OBETIAM

       0944 254 405 (TT)

       0850 111 321 (SVK)

       0903 221 620 (NT)

NONSTOP 24/7 linka prístupná z celého územia SR, ktorá informuje o službách pre obete a prístupe k nim.

fb: Pomoc obetiam násilia- Victim support Slovakia

Konzultačné hodiny v Poradni PON: 

Štvrtok: 16:00 – 18:00 

Iné termíny po dohode prostredníctvom telefónu alebo e-mailu. 

Poradňa PON Trnava