OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

PON CENTRÁLA poštová adresa:

Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava
e-mail: info@pomocobetiam.sk, linka@pomocobetiam.sk

LINKA POMOCI OBETIAM 0850 111 321

prístupná z celého územia SR na zvýhodnenom čísle (volajúci platí polovicu miestneho hovorného), informuje o službách pre obete a prístupe k nim NONSTOP

sídlo poradne v Bratislave:  Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava

telefón: 0850 111 321

e-mail: linka@pomocobetiam.sk

Poradňa PON BRATISLAVA