OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

PON CENTRÁLA poštová adresa:

Trnava: Trhová 243/2, 917 01 Trnava
e-mail: linka@pomocobetiam.sk
 
Bratislava: Dostojevského rad, 811 09 Bratislava
e-mail: linka@pomocobetiam.sk
 

LINKA POMOCI OBETIAM

       0944 254 405 (TT)

       0850 111 321 (SVK)

NONSTOP 24/7 linka prístupná z celého územia SR, ktorá informuje o službách pre obete a prístupe k nim.

fb: Pomoc obetiam násilia- Victim support Slovakia

Konzultačné hodiny v Poradni PON: 

Pondelok: 12:30 – 14:30 hod. 

Utorok: 16:00- 18:00 hod. 

Streda: 10:30- 17:30 hod. 

Štvrtok: 12:30– 14:30 hod.

Piatok: dopredu objednaní klienti

Poradňa PON Trnava