OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Európa si 22. februára každoročne pripomína Európsky deň obetí zločinu. OZ Pomoc obetiam násilia preto pravidelne pripravuje konferencie, na ktorých odborníci diskutujú problematiku práv a pomoci obetiam.

Aj tento rok, v spolupráci s Národnou radou SR pripravujeme odborná konferenciu PRÁVA A POTREBY OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV, ktorá sa bude konať 21. februára v priestoroch NR SR. Záštitu nad konferenciou prevzala ministerka spravodlivosti SR Lucia ŽItňanská a predsedníčka Výboru pre ľudské práva a menšiny NR SR Erika Jurinová.

Podrobnejšie o konferencii vás budeme čoskoro informovať na našej web stránke.

Viac informácii o Európskom dni obetí zločinu nájdete na stránke Európskej komisie.