OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Článok s našou koordinátorkou poradne v TT a štatutárkou organizácie Mgr. Ivetou Schusterovou, PhD. o domácom násilí, ale i o falošných predstavách o Bohu, ktoré často znásobujú utrpanie domáceho násilia si môžete prečítať tu.