OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

V spolupráci s reklamnou agentúrou Zaraguza sme počas mesiaca november rozbehli kampaň s cieľom poukázať na možnosti pomoci obetiam násilia. Veľká vďaka patrí celému tímu agentúry, komikovi Ferovi Joke, Miriam Kalisovej a Barbore Heribanovej za zdieľanie a odkaz na naše občianské zduženie.

Počas kampaňe sa nám podarilo vyzbierať 874 eur, ktoré môžeme použiť na chod občianského združenia a pomoc pri právnom zastupovaní.

Ďakujeme za každý príspevok. Bez Vás by sme to nezvládli.

Tím OZ PON