OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Druhá medzinárodná interdisciplinárna konferencia o sociálno-patologických javoch medzi deťmi a mladými ľuďmi

17. marca 2016. v priestoroch Paneurópskej VŠ práva (Tomášiková 20, Bratislava) sa uskutoční 2. Medzinárodná interdisciplinárna konferencia o sociálno-patologických … Viac >>

Nórsky projekt

Občianske združenie Pomoc obetiam násilia (PON) získalo grantovú podporu na projekt Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre … Viac >>

PROJEKTY

Schválené a prebiehajúce projekty: Výstupy projektu podporeného z Nórskych grantov: Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre obete … Viac >>

Európsky deň obetí kriminality 2016

POZVÁNKA na konferenciu dňa 22. februára 2016, v čase od 09:30 do 13:30 v kinosále Národnej rady SR. … Viac >>

Podozrení násilia na ženách je viac

Znásilnení v rodinách je možno viac, ako si dokážeme pripustiť, hovorí v článku v SME naša zakladateľka Janka … Viac >>

Večerné reflexie o domácom násilí

Sme radi, že médiá sa stále viac zaujímajú o problematiku domáceho násilia. Naša zakladateľka Janka Šípošová a súčasný … Viac >>

Zbierka SOS obete násilia

Pomoc obetiam násilia je dodnes jedinou organizáciu na Slovensku, ktorá pomáha obetiam a príbuzným obetí  všetkých trestných činov a … Viac >>

Generálny prokurátor je zhrozený z prístupu k obetiam

Keď už prístup kompetentných orgánov k domácemu násiliu naštve aj generálneho prokurátora – je jasné, že čosi nie … Viac >>