OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

V Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie SR v Omšení bol 13. a 14. novembra seminár „Obete trestných činov, násilie na ženách, deťoch a ostatných objektoch trestných činov“. Čestná predsedníčka OZ PON PhDr. Janka Šípošová, CSc. na ňom predniesla príspevok o procese implementácie Smernice EP a Rady o obetiach trestných činov v právnom poriadku SR. Čítajte tu: Proces implementácie Smernice EP a Rady EU o obetiach trestných činov v právnom poriadku SR