OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Na konferencii OBETE KRIMINALITY A ICH PRÁVA (6.11.2014) sa za PON zúčastnila aj čestná prezidentka združenia PhDr. Janka Šípošová, ktorá predniesla príspevok o obetiach kriminality z hľadiska ľudských práv. Prečítať si ho môžete tu: OBETE KRIMINALITY A ICH PRÁVA