OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

OZ Pomoc obetiam násilia ponúka právne, psychologické a sociálne poradenstvo, sprevádzanie klientov na konania, príp. právne zastupovanie klientov, sprostredkovanie krízovej intervencie a ubytovania. Viac v príspevku výkonného riaditeľa PON PhDr. Miroslav Nosál, ktorý odznel na konferencii OBETE KRIMINALITY A ICH PRÁVA (6.11.2014): Služby pre obete v Slovenskej republike