OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Pomoc obetiam násilia (PON) odmieta každé násilie – či ide o jednotlivca, alebo celú krajinu! Každý človek má neodňateľné právo na život, slobodu a mier! 

Pripájame sa ku všetkým, ktorí dôrazne odsudzujú vojnu na Ukrajine!  Rodiny i jednotlivci sú na Ukrajine vystavení hrôzam, ktoré sú neospravedlniteľné. Vojna proti Ukrajine, je vojnou proti demokracii a ľudskej dôstojnosti ako takej. Prináša skazu a nesmierne utrpenie. Nie sme  ľahostajní k tejto zúrivej agresii a vyzývame aj Vás, ktorí môžete a chcete pomôcť, aby ste neváhali a vyjadrili svoju spoluúčasť ukrajinskému ľudu v tejto ťažkej, zákernej existenčnej kríze spôsobom, ktorí je pre Vás najvhodnejší!

Jednou z možností je aj finančne prispieť darcovskou esemeskou DMS PON na číslo 877 v hodnote 2 Eurá, 2% z Vašich daní, Vami zvolenou finančnou sumou na linku https://www.ludialudom.sk/profil/detail/27232, alebo finančným darom na účet IBAN: SK37 8330 0000 0026 0206 0608 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, ktorý bol na tento účel zriadený vo Fio banke. 

Neváhajte podporiť mier a pomoc pre  obete každého násilia, teda  aj vojnového násilia u našich susedov na Ukrajine. Pošlite SMS správu , ktorej hodnota je 2 Eurá v tvare DMS PON (DMS medzera PON) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora v sieti všetkých mobilných operátorov.

Je tu čas, kedy už nemožno váhať, v záujme mieru treba konať a spojiť sily s tými, čo vedia pomôcť tým, ktorí to teraz najviac potrebujú – obetiam vojny na Ukrajine. Prosíme ponúknite  informácie o možnom ubytovaní ako aj inej pomoci, ktorú by ste mohli ponúknuť utečencom z Ukrajiny. Naši pracovníci na linkách poskytujú informácie a odkazujú obete vojny na možnosti konkrétnej pomoci v spolupráci s ďalšími organizáciami Fórum života, Slovenská katolícka charita, Maltézska pomoc Slovensko a ďalšie.

Slovenská katolícka charita priamo zbiera informácie, ako prispieť k zlepšeniu situácie ľudí utekajúcich pred krutosťami vojny na stránke https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVb7MPeaCIWyWXppFPX5LQMKWSb6gzjUwdmqkzvJ9wD-0KwQ/viewform?fbclid=IwAR0Uh_x75Q8Z5rsSCODKyevNf5nm5-nu1n_d_qUJhi5nWT8ErjSSNQiDE4Y.

Naša organizácia PON sa poteší každej pomoci, ktorou nám pomôžete pomáhať slabým, či to budete Vy osobne, Váš čas, materiálna či peňažná pomoc. 

Spolu s Vami dokážeme viac pomáhať tým , ktorí to potrebujú!

Nenechajte nás v tom samých!

Iveta Schusterová, predsedníčka Rady PON