OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Občianske združenie Pomoc obetiam násilia (PON) získalo grantovú podporu na projekt Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre obete domáceho násilia v regiónoch Slovenska z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR v programovej oblasti Domáce a rodovo podmienené násilie.

 

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť bezproblémový a promptný prístup k poradenstvu a pomoci pre obete a ich príbuzných. PON poskytuje služby v poradenských centrách v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Košiciach a výhľadovo aj ďalších mestách. Vďaka projektu funguje už 24-hodinová telefonická Linka pomoci, ktorá poskytuje krízové poradenstvo a sprostredkúva krízovú intervenciu a informácie o dostupnosti služieb.

 

V rámci projektu sa poskytuje:

  • špecializované poradenstvo pre obete a ich blízkych
  • sprevádzanie obetí počas trestného konania voči páchateľom trestného činu
  • právna pomoc a právne zastupovanie
  • sociálne poradenstvo a pomoc pri reintegrácii obetí do rodinného života
  • ekonomické poradenstvo a prípadne pomoc pri reintegrácii do pracovného života

 

Ak si želáte viac informácii o projekte, prosím kontaktujte projektovú manažérku Zuzanu Neupauer na e-mailovej adrese: info@pomocobetiam.sk.