OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

POZVÁNKA na konferenciu dňa 22. februára 2016, v čase od 09:30 do 13:30 v kinosále Národnej rady SR.

odborný garant: PhDr. Janka Šípošová, CSc.

Pozvánka – deň obetí 2016

Občianske združenie Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia Vás pri príležitosti Európskeho dňa obetí kriminality pozýva na konferenciu konanú pod záštitou podpredsedníčky Národnej rady SR Eriky Jurinovej.
Každoročne si 22. februára pripomíname Európsky deň obetí kriminality na pamiatku tých, ktorí sa stali obeťami trestných činov, násilia či teroristických útokov. V Európe bez hraníc je to každoročne viac ako 70 miliónov ľudí – detí a dospelých, chudobných a bohatých, chorých i zdravých, občanov aj návštevníkov Európskej únie.
Konferencia bude zameraná na otázky postavenia, práv a ochrany obetí kriminality všeobecne a obetí domáceho násilia špecificky, a to v legislatíve a spoločenskej praxi u nás a v Európe.
Na konferencii bude predstavená aj novovzniknutá sieť pre práva obetí (ENVR – European Network of Victims´ Rights).

Svoju účasť potvrďte, prosím, na adrese: daniela.hyrava@nrsr.sk alebo 02/5972 1701 do stredy 18. februára 2016.