OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

17. marca 2016. v priestoroch Paneurópskej VŠ práva (Tomášiková 20, Bratislava) sa uskutoční 2. Medzinárodná interdisciplinárna konferencia o sociálno-patologických javoch medzi deťmi a mladými ľuďmi  (SPAY 2016 – Social Pathology Among Youth), ktorú organizuje VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave spolu s partnermi (MV SR, SKCH, Kanceláriou SZO, Paneurópskou VŠ, Linkou detskej istoty, Prima o.z., Health Initiatives Association o.z., partnermi z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Švédska a Veľkej Británie, a ďalšími partnermi).

Viac na webe konferencie: http://www.socworkmeetings.webnode.sk).

Budeme radi ak sa tohto podujatia zúčastníte a prispejete ku diskusii, prevencii, zlepšeniu dialógu ale aj návrhu riešení v otázkach sociálno-patologických javov medzi deťmi, žiakmi, mladými ľuďmi, rodinami a pod. v našom stredoeurópskom regióne ale aj v kontexte globálnom.

Súčasťou konferencie budú aj sprievodné aktivity a workshopy.

Podujatie bude akreditované a prihlásení  účastníci obdržia certifikát o účasti ako tomu bolo aj v r. 2015. Vedecký program bude paralelne prebiehať v 4 sekciách.

Viac informácií a možnosť prihlásenia (aktívna, či pasívna účasť, témy konferencie, workshopy, atď.) a výberu stravy nájdete na:

http://www.socworkmeetings.webnode.sk