OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Milí priaznivci OZ PON,

aj vy môžete pomôcť nášmu občianskému združeniu zaslaním darcovskej SMS s textom DMS PON v hodnote 2 eurá na číslo 877

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy.

Každý, kto chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS PON (DMS medzera PON) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora v sieti všetkých mobilných operátorov.

Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy.

 !Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude!

Ďakujeme Vám za akúkoľvek pomoc!

Tím PON