OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Od roku 1993 si pripomíname Európsky deň obetí zločinu. Hlavným poslaním tohto dňa je podporiť obete trestných činov v celej Európe, poskytnúť im spravodlivé odškodenie bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a taktiež podporu práv týchto obetí. Naše telefonické (0944 254 405 (TT) a 0850 111 321 (SVK)) a emailové linky (linka@pomocobetiam.sk) poskytujú základné informácie, právne poradenstvo ale aj psychickú podporu a pomoc obetiam zločinu.

Sme tu pre vás, neváhajte sa na nás obrátiť. 

🖐🏼