OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE
Záverečná konferencia projektu

Záverečná konferencia projektu

Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre obete domáceho násilia v regiónoch Slovenska

 

sa uskutoční 25. apríla 2017 v čase od 10.00 do 12:00 h

v Klube architektov, Námestie SNP č. 7, II. poschodie, Banská Bystrica.

 

Program

 

Domáce násilie na Slovensku dnes

Ako upravuje legislatívna ochranu obetí domáceho násilia? Čo zabezpečuje a financuje štát a akú úlohu zohráva mimovládny sektor v tejto oblasti?

Prezentuje: PhDr. Janka Šípošová, čestná predsedníčka o.z. Pomoc obetiam násilia

 

Význam multiprofesného poradenstva pre obete

Aké sú potreby obetí? Na ktoré služby sa treba špecializovať, aby bola poskytnutá účinná pomoc obetiam? Poradenstvo vs. pomoc.

Prezentuje: PhDr. Miroslav Nosál, intervent o.z. Pomoc obetiam násilia

 

Špecifiká systému práce o.z. Pomoc obetiam násilia (PON) s obeťami domáceho a rodovo podmieneného násilia

V čom je špecifikum práce PON? Ako funguje Linka pomoci obetiam a Centrá pomoci? Nakoľko existuje spolupráca tematicky príbuzných organizácii na Slovensku? 

Prezentuje: Mgr. Blanka Hajniková, štatutárka a interventka o.z. Pomoc obetiam násilia

 

Projekt Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre obete domáceho násilia v regiónoch Slovenska

Potreba vzniku projektu, jeho ciele a oblasti pomoci, cieľové skupiny a výsledky projektu.

Prezentuje: Mgr. Zuzana Neupauer, projektová koordinátorka a interventka o.z. Pomoc obetiam násilia

 

Špecializované vzdelávanie zamerané na práva a potreby obetí

Aká je pripravenosť odborníkov na prácu s obeťami? Čo poskytuje vzdelávací systém a čo chýba?

Prezentuje: PhDr. Janka Šípošová, čestná predsedníčka o.z. Pomoc obetiam násilia

 

Diskusia a zhodnotenie

Ako ďalej? Aké výzvy stoja pred organizáciou, mimovládnym sektorom, legislatívcami?

 

 

RSVP do 20.4.2017 na e-mailovú adresu: info@pomocobetiam.sk

 

Projekt je financovaný z Nórskeho grantu a štátneho rozpočtu SR v rámci rogramu SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie: „Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ – „A home must be a safe place for everybody“.