OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

Milí priaznivci OZ PON,

radi by sme Vám dali do povedomia zbierku pre podporu nášho občianského združenia, ktorá sa bude konať od 25.11. 2021 do 24.11. 2022 na území celého Slovenska.

Podporiť nás môžete viacerými spôsobmi:

  • Zaslaním darcovskej SMS s textom DMS(medzera)PON v hodnote 2 eur na číslo 887. Spustenie darcovskej SMS od 29.11.2021.
  • Príspevkom na číslo účtu SK3783300000002602060608 ľubovoľnou sumou jednorázovo alebo pravidelnou pomocou.
  • Darovaním príspevku do prenosných pokľadníc, ktoré budú prístupné aj vo vašom meste od 24.11.2021 – 8.12. 2021.
  • Finačným príspevok v rámci výzvy ľudia ľudom. Všetky podrobné informácie k tejto forme pomoci nájdete na tomto linku.

Ďakujeme Vám za akúkoľvek pomoc nášmu občianskému združeniu. Aj vďaka vašej pomoci môžeme naďalej pomáhať ľudom, ktorí to potrebujú.

Ďakujeme,

Tím OZ PON