OBETE TRESTNÝCH ČINOV POTREBUJÚ REŠPEKT, OCHRANU, INFORMÁCIE, ODŠKODNENIE

LEUKOPLASTOM PROTI TÝRANIU – kampaň proti násiliu páchanému na ženách

V zmysle Rozhodnutia OÚ Nitra č. OU-NR-OVVS1-2016/024187 zo dňa 11.05.2016 na území mesta Nitra vykoná v priestoroch nákupno-zábavného centra MLYNY … Viac >>

Rozhodnutie o povolení zbierky

V zmysle Rozhodnutia OÚ Nitra č. OU-NR-OVVS1-2016/024187 zo dňa 11.05.2016 na území mesta Nitra vykoná v priestoroch nákupno-zábavného … Viac >>

Blackbird – Divadelná hra, ktorá odkrýva tabuizované násilie

Slovenské komorné divadlo v Martine uvádza zaujímavú inscenáciu škótskeho dramatika Davida Harrowera Blackbird o stretnutí starnúceho muža a mladej … Viac >>

Medzinárodný deň žien: Svet sa stáva pre ženy čoraz nebezpečnejší

Vo svete sa sexuálne násilie stáva čoraz častejším javom. Aby sme mu vedeli predchádzať, treba o ňom v … Viac >>

Druhá medzinárodná interdisciplinárna konferencia o sociálno-patologických javoch medzi deťmi a mladými ľuďmi

17. marca 2016. v priestoroch Paneurópskej VŠ práva (Tomášiková 20, Bratislava) sa uskutoční 2. Medzinárodná interdisciplinárna konferencia o sociálno-patologických … Viac >>

Nórsky projekt

Občianske združenie Pomoc obetiam násilia (PON) získalo grantovú podporu na projekt Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre … Viac >>

PROJEKTY

Schválené a prebiehajúce projekty: Výstupy projektu podporeného z Nórskych grantov: Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre obete … Viac >>